Veel gemeenten kiezen ervoor om een omgevingsplan te laten ontwikkelen. De reden hiervoor is dat er dan meer orde geschept kan worden binnen die desbetreffende gemeente. Maar hoe draagt een omgevingsplan hier nu goed aan bij? Het zorgt ervoor dat er bepaalde regels en richtlijnen worden opgenomen die gelden voor een bepaalde fysieke leefomgeving. Als een gemeente besluit zo’n wet aan te schaffen zal dit gelden voor het hele gebied waar deze gemeente voor staat. Het bevordert de inzichtelijkheid, samenhang en naleving.

De fysieke leefomgeving bestaat in ieder geval uit bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Wat staat er in een omgevingsplan?

Als je een omgevingsplan laat ontwikkelen moet je weten wat erin staat. Er staan dus diverse regels en richtlijnen opgenomen. Eigenlijk worden er allemaal regels in vastgesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Hiervoor zijn er dus regels vastgesteld waardoor de orde bewaard kan worden en er geen overlast of boze buren zullen zijn. Hieronder kun je lezen wat er allemaal in het plan opgenomen wordt.

  • In een omgevingsplan staan dus regels die gelden voor een geheel grondgebied. Denk hierbij aan regels die gelden op straat, want het gaat voornamelijk om de fysieke leefomgeving.
  • Het hele omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente. Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij worden er bijvoorbeeld ook functies gegeven aan bepaalde locaties zoals de VVV. Deze worden opgenomen in het plan zodat mensen hier ook meer over te weten komen.
  • De Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
  • In het omgevingsplan kunnen gemeenten ervoor kiezen om dingen vast te stellen als omgevingswaarden, regels voor activiteiten en evenementen in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld optredens en sportevenementen. Ook kunnen er beoordelingsregels in vastgesteld worden. Dit zijn dingen als een beoordelingsprocedure voor vergunningen voor afwijkactiviteiten. Tot slot kunnen er nog maatwerkregels in staan.

Hoe werkt een omgevingsplan?

Momenteel heb je óók het bestemmingsplan. Dit is een plan dat als doel heeft om het leven als het ware geordend te maken in dat desbetreffende gebied. Dit plan komt qua kenmerken het meest dicht bij een omgevingsplan. Echter heeft een omgevingsplan nog veel meer doelen. Dit plan moet er namelijk voor zorgen dat het gebied een goede en comfortabele fysieke leefomgeving wordt.

Een omgevingsplan is echt een nieuw instrument. Het is een instrument met nieuwe, nog niet eerder bedachte mogelijkheden voor het invullen van beleids- en afwegingsruimten in het fysieke domein. Doordat gemeenten zo’n plan aanschaffen worden ze een stukje meer onafhankelijk van grotere ordes zoals de provincies en het rijk. Hierdoor komt besluitvorming dichter bij het volk te staan omdat er meer specifieke aandacht wordt gelegd op hen.

Tot slot, een omgevingsplan is dus een relatief nieuw instrument om een veilige en goed georganiseerde leefomgeving te creëren op een overzichtelijke manier. Daarnaast biedt het een besluitvorming die dichter bij het volk staat waardoor er beter overwogen beslissingen kunnen worden genomen. Steeds meer gemeenten schaffen het aan en zien de voordelen ervan.

Je kan misschien ook genieten van:

Laat een reactie achter